คุณรู้จักเว็บนี้ได้อย่างไร


คุณรู้จักเว็บนี้ได้อย่างไร
ค้นหาในชื่อ กุหลาบ สายประดิษฐ์
12  50%
ลิงค์มาจากเว็บอื่น
6  25%
จำไม่ได้
3  12.5%
ความบังเอิญ
2  8.3%
มีเพื่อนแนะนำ
1  4.2%
ค้นหาจากชื่อศรีบูรพา
0  0%
ด้วยวิธีอื่นๆ
0  0%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  24
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 20:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันอังคารที่ 04 พฤษภาคม 2021 เวลา 14:27 น.