คุณรู้จักเว็บนี้ได้อย่างไร


คุณรู้จักเว็บนี้ได้อย่างไร
ค้นหาในชื่อ กุหลาบ สายประดิษฐ์
79  86.8%
ลิงค์มาจากเว็บอื่น
6  6.6%
จำไม่ได้
3  3.3%
ความบังเอิญ
2  2.2%
มีเพื่อนแนะนำ
1  1.1%
ค้นหาจากชื่อศรีบูรพา
0  0%
ด้วยวิธีอื่นๆ
0  0%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  91
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 20:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2022 เวลา 01:28 น.